BMW Group maakt gebruik van cookies.
Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn maken de websites van BMW Group gebruik van cookies. BMW Group onderscheidt functionele cookies en cookies voor het beheer van webstatistieken, het tonen van video's, het personaliseren van advertenties en het integreren van social media. BMW Group slaat geen persoonlijke gegevens op.
Extra informatie Doorgaan

Privacy statement

PRIVACY STATEMENT SOLLICITANTEN.

Hier leest u hoe BMW Group Nederland entiteiten (‘BMW’) omgaan met de verwerking van persoonsgegevens die zij verkrijgt via haar website www.werkenbijbmwgroup.nl (‘Website’).
BMW is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking van die gegevens als bedoeld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.


Algemeen.

Via de Website kunt u onder andere informatie opvragen, solliciteren op onze vacatures en stages en open sollicitaties versturen. Op een aantal plaatsen op deze Website vragen wij dan om persoonsgegevens zoals bijvoorbeeld uw naam en e-mailadres. Het verstrekken van persoonsgegevens is nooit verplicht. De persoonsgegevens die u verstrekt zullen alleen gebruikt worden voor die doeleinden waarvoor u deze heeft verstrekt, namelijk het ontvangen van passende vacatures respectievelijk het deelnemen aan sollicitatieprocedures.


Doeleinden verwerking.

Persoonsgegevens worden verwerkt om op een goede en effectieve wijze onze producten of diensten te leveren en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld leeftijdscontrole). Daarnaast worden uw persoonsgegevens verwerkt om uw sollicitatie voor onze vacatures en stages te registreren, om contact met u te onderhouden over zaken zoals recruitmentactiviteiten, beschikbare vacatures, loopbaanmogelijkheden en de verschillende momenten in een selectietraject.


Verstrekking van Persoonsgegevens.

BMW kan uw persoonsgegevens uitwisselen met haar groepsmaatschappijen. Op basis van die gegevens kan een profiel worden opgesteld zodat wij u beter van dienst kunnen zijn en de inhoud van de Website, producten en diensten nog beter op uw interesses af kunnen stemmen.
Persoonsgegevens worden niet zonder uw toestemming ter beschikking gesteld aan derden voor een ander doel dan het doel waarvoor u de gegevens heeft verstrekt. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. De gegevens zullen maximaal 1 jaar worden bewaard. Na afloop van deze termijn zullen de gegevens worden gewist.


Beveiliging.

BMW heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking te voorkomen.


Aansprakelijkheid.

BMW aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de Website, ter beschikking gestelde software of (on)bereikbaarheid van bepaalde onderdelen van de Website.


Verzet, inzage, correctie, verwijdering persoonsgegevens en contact.

U kunt uw persoonsgegevens inzien, laten corrigeren of verwijderen. Bij vragen of verzoeken over ons privacy beleid kunt u contact opnemen via het contactformulier op deze website.

FEEDBACK
Jobalert